When dedication and skills work together, expect a masterpiece.
 • Wereldwijd dealernetwerk
 • Eigen productiefaciliteit
 • Breed assortiment

Privacy Policy

WSI hecht veel waarde aan de privacy van uw persoonsgegevens. Om de privacy van uw gegevens te kunnen waarborgen, verwerken wij uw gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze door u zijn gegeven.

In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, opslaan en voor welk doel deze gegevens gebruikt worden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de reden waarvoor u deze heeft verstrekt. Dit kan gaan om gegevens voor de levering van onze producten, gegevens die verstrekt zijn via het contactformulier of wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Verstrekking aan externe partijen met commerciële doeleinden zijn daarmee uitgesloten.

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Website
 • Land
 • Plaats
 • Postcode
 • Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of voogd indien zij hun gegevens achter laten op onze website. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Daarom raden wij ouders en voogd aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de reden waardoor deze verstrekt zijn. Indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening worden de gegevens verstrekt aan externe partijen. Voorbeelden hiervan zijn boekhoudkundige verplichtingen en verzending.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Indien u onze nieuwsbrief ontvangt bewaren wij uw gegevens tot het moment u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze dienst.

Wanneer u klant bent van ons dienen wij uw gegevens langer te bewaren. Deze gegevens worden enkel bewaard voor administratieve redenen en worden niet langer bewaard dan volgens toepasselijke termijn nodig.

Welke externe partijen zijn er betrokken?

Om onze diensten met uw gegevens te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van verschillende externe partijen. Uw gegevens worden niet met externe partijen gedeeld, anders dan noodzakelijk. De betrokken externe partijen zijn allen op basis van overeenkomsten en/of wettelijke verplichtingen tot geheimhouding verplicht.

Externe partijen die door ons worden gebruikt zijn software aanbieders en hosten. Daarnaast wordt er binnen onze organisatie gebruik gemaakt van ICT-dienstverleners voor het beheer van ons netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven, administratieve doeleinden en koeriers om onze pakketten te verzenden.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten aanpassen. Voor een verzoek tot inzage vragen wij u te mailen naar info@wsi-models.com. Hetzelfde e-mailadres kan gebruikt worden voor vragen en/of opmerkingen. Uitschrijven voor onze nieuwsbrief is mogelijk door onderaan de nieuwsbrief op uitschrijven te klikken.

voor welke doeleinden gebruikt worden.