Produktion

WSI har egna produktionsanläggningar. Därmed skiljer sig WSI-Models från de flesta företag i modellvärlden. WSI har allt internt och det garanterar överenskomna leveranstider samt en jämn och igenkännbar kvalitet över hela linjen. Produktionsnormerna överensstämmer med arbetsritningen som godkänts av kunden innan produktionsprocessen startar.

Här producerar vi våra skalenliga modeller inom en ”lean” miljö med miljön i åtanke. Vi sprutlackerar våra modeller i en vakuummiljö, där vi behöver mindre färg, modellerna får på så sätt en bättre täckning och eventuella restprodukter fångas upp helt. Vi uppfyller även lagstadgade krav som finns för våra anställda i Kina.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad
om de senaste nyheterna.